Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
3. In den laatsten winter deelde een dame aan eenige
armen geld uit, aan elk evenveel. Gaf zij elk een rijks-
daalder, dan hield ze ƒ 2 over Wil zij elk'/ 3 geven,
dan kwam zij ƒ 2 te kort. Hoeveel armen werden bedacht ?
4. Hoelang is de afmeting van een vierkant stuk land,
dat 9 HA. groot is?
5. De onderwijzer schreef 2 getallen op het bord, het
eene driemaal zoo groot als het andere. Het grootste
deelde hij door 15 en het kleinste door 5. De som der
quotienten was 30. Bereken de getallen.
6. Van twee getallen is de som 32 meer dan het
verschil. Het grootste getal is 4maal het kleinste. Be-
reken die getallen.
7. Van een zeker getal eieren, at iemand Va gedeelte
en een derde ei op, waarna er nog 5 overbleven. Hoeveel
eieren had hij gebruikt?
8. Voor 10 HL. rogge en 7 HL. haver wordt ƒ 83,40
betaald. Voor 5 HL. rogge en 2 HL. haver betaalt men
f 35,40. Wat is de prijs van een HL. van iedere soort?
§ 24.
1. Een manufacturier koopt laken en linnen, samen
60 M voor ƒ 104. Voor 1 M laken betaalt hij / 4 en
voor 1 M linnen ƒ 0,60. Hij verkoopt het laken met 20
en het linnen met 10°/o winst. Hoeveel wint hij ?
2. Van eene som gelds gaf iemand de helft uit, daarna
de helft van de rest en eindelijk de helft van hetgeen hij
nog over had. Er bleven nog ƒ 3 over. Hoeveel geld had
hij in 't begin?
3. Zoo iemand ƒ 21/2 intrest trekt van f 64 Vie hoeveel
percent trekt hij dan van zijn geld ?