Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
3. Een jongen trekt in een kwadi-aat, groot 64 cM,
den grootst mogelijken cirkel. Bereken middellijn en
omtrek van dien cirkel.
4. Een tafel is lang 1,4 en breed 1,12 M. Hoeveel
gulden kan men hoogstens naast elkander op die tafel
leggen, zoo de middellijn van 1 gulden 28 mM. bedraagt?
5. Teeken 2 kwadraten zoo, dat het eene viermaal zoo
groot is als het andere. Hoe verhouden zich dan de
omtrekken ?
6. De afmetingen van een deur verhouden zich als
5 : 8 (de gulden snede). De omtrek is 5,85 M. Bereken
lengte en breedte.
7. Van een rijtuig is de hoogte van het achterwiel
IV2 maal de hoogte van het voorwiel. Zoo het achter-
wiel 900 maal op een weg omwentelde, hoe dikwijls zal
dan het voorwiel een omwenteling doen?
8. Zoo men zeker getal door 4 en door 8 deelt, dan
is de som der quotienten 75 minder dan het bedoelde
getal. Welk getal wordt bedoeld ?
§ 23.
1. Een koopman kocht een partij rogge van 3^8 last.
Hij verkoopt ze met 4% verlies tegen 7 ^/g den HL. Wat
zou hij voor die rogge hebben ontvangen, zoo hij lO"/» had
kunnen winnen ?
2. Twee heeren koopen elk een stuk land voor den-
zelden prijs. De eene is genoodzaakt het zijne met 10°/»
verlies te verkoopen; de andere verkocht het zijne met
15°/o winst. De laatste ontving dan ook f 450 meer dan
de eerste. Wat ontving elk ?