Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
3. Zoo een vest ^/g van een broek en een broek V9 van
«en jas kost, wat kost dan een broek, zoo het geheele
pak ƒ 31 kost?
4. Een bak, lang 1,6 en breed 0,9 M is vol tarwe.
Zoo men er 4,8 HL. uitneemt, blijft de bak nog voor
^/g gevuld. Bereken de diepte van den bak.
5. Een dame had bij testament bepaald, dat haar eenige
zuster ä/4 en haar nicht de rest van hare erfenis zou ont-
vangen. Voor haar dood wijzigde zij haar testament in
dien zin, dat haar zuster en haar nichtje de rest zou
bekomen. Het rijk trok daardoor ƒ 150 minder aan succes-
sierechten. Bereken hoe groot de erfenis is, zoo een zuster
5% en een nichtje 10% aan successierechten moet betalen.
6. üe weg van A. naar B. is 54 KM. lang. P legt
van dien weg af Vio pei" uur en K. V9 per uur. P. be-
gint te loopen bij A. en K. bij B. Hoeveel KM. zal B.
afgelegd hebben bij hunne ontmoeting ?
7. Een goudsmid vermengt 3 DG. goud van 900 deelen
fijn met 6 DG. van 600 deelen. Van welk gehalte is
het mengsel ?
8. Iemand heeft tarwe van 74 KG. en van 82 KG.
•den HL. Op welke wijze moet hij die vermengen om
tarwe van 77 KG. den HL. te krijgen?
§ 22.
1. Een manufacturier koopt 2 stukken laken, samen
100 M, het eene tegen ƒ 5,50 en het andere tegen / 4,75
den M. Zoo hij het tweede stuk tegen ƒ 5,50 en het
eerste tegen f 4,75 moet verkoopen, verdient hij ƒ 15.
Hoe lang was elk stuk ?
2. In een gang, 3 maal zoo lang als breed, liggen
48 tegels. Hoeveel liggen er in de lengte meer dan in
de breedte?