Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
3. Zoo het overblijvende land met den uitgegraven
grond wordt opgehoogd, hoeveel wordt dan het land hooger?
4. A. en B. reizen van G. naar M. A. legt per uur
5 Va en B. 48/4 KM. af. Zoo A. 1 uur en 12 minuten
eerder te G is dan B., hoelang is dan de weg van G.
naar M.?
5. Een jongen moet een getal deelen door 18. Hij
deelt eerst door 3 en het quotiënt door 15. Zoo zijn
quotiënt nu 123 met het ware verschilt, wat is dan het
deeltal ?
6. Een heer laat een stuk land, geheel door slooten
omringd, en 4,5 HM. lang en 3^/4 HM. breed, tot even-
groote tuinen inrichten door op gelijke afstanden te doen
graven 5 lange slooten en 7 slooten in de breedte. De
slooten zijn 2 M breed Hij verhuurt de tuintjes en
ontvangt ƒ 1,20 per A. Wat moet ieder huurder betalen?
7. Vroeger verhuurde hij het land tegen ƒ 100 per
HA. Hoeveel percent trekt hij nu meer van zijn geld,
zoo koopsom en onkosten samen ƒ 33600 bedroegen ?
8. Een boom is zoo dik, dat 6 menschen hem juist
kunnen omspannen. Zoo een mensch met uitgespreide
armen + 1,70 M omspant, bereken dan de dikte van
dien boom.
§ 21.
1. Een kuip heeft een middellijn (buitenwerks) van
1,4 M. Hierom legt een smid drie ijzeren banden, elk
5 cM breed en V2 cM dik. Zoo het S. G. van ijzer 7,2 is,
hoeveel K G. ijzer heeft de smid dan noodig ?
2. Een kist, lang 1%, breed en diep ®/4, moet
van binnen bekleed worden. Hoeveel laken van ^U M
breedte heeft men daartoe noodig? Het deksel heeft aan
de onderzijde geen bekleeding noodig.