Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
3. Een schipper lieeft in zijn schuit voor ƒ 500 aard-
appelen. Hij verkoopt ze zoo, dat hij meent 20Vo te
winnen. Hij wint echter ƒ 92. Hoeveel percent heeft hij
ingemeten ?
4. Bij een groote optelling vindt men tot gedeeltelijke
sommen: voor de rij der eenheden 182, voor de volgende
rij 206, de 3' rij 132 en de rij der duizenden 57.
Wat was de som ?
5. Een koopman is gedwongen een partij laken zoo te
verkoopen, dat het verlies negenmaal op de ontvangst
begrepen is. Hoeveel percent verloor hij ?
6. Zoo ge weet, dat een Engelsche voet 0,305 M lengte
heeft en verdeeld is in 12 duim, druk dan 1 M uit
in Engelsche voeten en duimen.
7. Hoe ver is men van het middelpunt der aarde af,
zoo de omtrek der aarde 40 millioen M bedraagt ?
8. Een graanhandelaar koopt 18 HL. rogge en 5 HL.
haver. De HL. rogge kost hem f 4 meer dan de HL.
haver en beide partijen kosten samen f 171. Wat is de
prijs van 1 HL. van elke soort ?
§ 20.
1, Een wmkelier ontving 75 KG. thee a ƒ 2,40. Hij
verkoopt die thee tegen ƒ 2,70 de KG. en wint f 9.
Hoeveel heeft hij per K.G. toegegeven?
2. Om een stuk land, lang 120 en breed 90 M, laat
men een sloot graven. De sloot gaat van het land af.
Zij is 3 M breed en 1.6 M diep. Voor het verwerken
van een M' grond betaalt men f 0,075. Wat kost het
graven van die sloot?