Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
3. Een dame liet bij liaar overlijden een som vat»
f 150000 na voor het stichten van een weeshuis op het
dorp K. Een zesde had men noodig voor den aankoop
van grond en het stichten van een gebouw De rest zette
men uit tegen 3% % om van de rente de kinderen te
onderhouden. Hoeveel kinderen konden geplaatst woiden,
zoo men berekent /"ISO per kind noodig te hebben?
4. Een winkelier ontvangt een partij suiker, bruto
gewicht 2400 KG. Hij geniet 5»/o tarra. Voor de 50 KG.
netto betaalt hij / 42. Wat moet hij betalen , zoo hij
nog 2 V2 °lo mag korten ?
5. Een rijtuigverhuurder in een stad had 30 paarden.
Hij deed 1 October zooveel haver op, ilat hij voor een
half jaar genoeg had. Na 12 weken verkocht hij de helft
zijner paarden. Hoeveel weken kon hij nu langer met de
gekochte haver toekomen?
6. Drie werklieden nemen aan een partij sigarenkistjes
te maken. A. kan het in 24, B. in 30 en C. in 36
dagen. Wat komt ieder hunner toe van de aaniiemings-
som , die ƒ 52 bedraagt ?
7. Bereken ook wat ieder dier werklieden per dag met
dien arbeid verdiende.
8. Een kapitaal brengt in 9V2 maand tegen 37f)°'»
's jaars f 72,20 op. Hoe groot was dat kapitaal ?
§ 17.
1. De omtrek van een rechthoekig stuk land is 60 DM.
De lengte is 1 V2 niaal de breedte. Wat brengt dit land
bij verkoop op, zoo de HA. f 1687.50 waarde heeft?
2. Een korenkooper kocht 2 partijen tarwe, samen
voor f 1880. De beste tarwe kostte f 10 en de tweede
soort f 9 per HF.. De gemiddelde prijs was f 9,40.
Bereken de grootte van elke partij.