Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
4. Om een rechthoekig stuk land is een sloo^ f^die
overal 3 M breed is. De omtrek^liU|j^i ili'irljuTtenkaSt
van de sloot gemeten, is fjj^n TIM Tïiili breei^te
land 134 M. Wat is da^^ervlakte varl de'"'öloot'?
5. Van een partij Baken verkoopt, inen^ƒeD^' gOTeelte
met 25 en de rest WKTst,''waardQfl^^
gemiddeld 16 2/3 Vo trekt. Wèlk'ge(5eelts.v^i^
verkocht? \ ^
6. Drie personen A. 1' 'Sut li< Hlm li 11 een erfenis ver-
<leelen in reden van 2, 3 en 4. Later daagt er nog een
vierde erfgenaam op, die % van de geheele erfenis moet
hebben. A. ontvangt daardoor ƒ 600 minder. Hoe groot
•was de geheele eifenis?
7. Iemand verkoopt van een partij aardappelen V4 tegen
/ 3 en de rest tegen f 2,75 den HL. Zoo hij op de
laatste partij P/2 maal zooveel wint dan op de eerste en
2ijn winst op de geheele partij f 187.50 bedraagt, hoe
groot is dan de partij ?
8. Een winkelier ontvangt 400 KG. zout a / 0,12 de
KG. Rij verkoop geeft hij voor 4 centen V12 KG. minder
dan hij er voor ontvangen heeft. Hoeveel percent wint hij?
§ 16.
1. Een makelaar te R. koopt voor een koopman te G.
36 balen rijst van 120 KG. tegen f 0,135 de KG. Voor
makelaai-sloon rekent hij 1/4 "!« en voor vervoerkosten
24 centen per baal. Zoo de koopman die rijst verkocht
tegen y 0,16 de KG, hoeveel percent wint hij dan ?
2. Iemand heeft in een spaarbank / 3000 geplaatst
tegen 3Vo 's jaars. De intrest wordt om 't halfjaar bijge-
schreven ; zoo hij na drie jaren zijn geld opvi-aagt, hoeveel
heeft hij dan te vorderen ? (Van gedeelten van guldens
wordt geen intrest gerekend.)
K. 2. 2