Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
3. Een aannemer had aangenomen een werk in 20 dagen
met 60 man te verrichten. Na 5 dagen bemerkt hij
evenwel, dat hij nog slechts van het werk af heeft.
Hoeveel werklieden moet hij nu nog aanstellen, om op tijd
klaar te komen?
4. Twee arbeiders kunnen een «loot graven in 12 dagen.
De eene kan het in 20 dagen. Aan dit werk wordt ƒ 45
verdiend. Wat ontvangt elk, zoo de beste werker drie
dagen afwezig was?
5. Iemand koopt 25 hoopjes brandhout voor ƒ 101,25.
Wat bracht ieder hoopje gemiddeld op, zoo er 121/2°/»
onkosten bij kwam?
6. Hoeveel papier heeft men noodig voor het beplakken
van een kubus, zoo de ribbe 1,5 dM lang is. Hoe zwaar
is die kubus, zoo het S. G. 2,8 is?
7. Een rechthoek is driemaal zoo lang als breed en
heeft een oppervlakte van 192 c\P. Bereken de lengte
en de breedte
8. Twee kapitalen, die ƒ 400 verschillen, stasin uit;
het kleinste tegen 5 en het grootste tegen A^WU 'sjaars.
Per jaar brengen beide kapitalen evenveel geld op. Hoe
groot zijn die kapitalen?
§ 15.
1. Een stuk land, groot 2^/2 HA, wordt opgehoogd
met 1000 M' aarde. Hoeveel cM aarde kwam er op
dit land?
2. Een graanhandelaar koopt in den herfst een partij
tarwe tegen f 9 den HL en verkoopt ze eenigen tijd later
tegen ƒ 10,5 den HL. Hij wint f 156, omdat de tarwe
5°/o gekrompen was. Hoe groot was de partij?
3. Iemand koopt suiker tegen ƒ 24 de 100 KG. Tegen
hoeveel moet hij de 100 KG verkoopen, zoo er lOVo ver-
loren gaat en hij öVo wil winnen?