Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
6. Iemand laat een piano veikoopen en ontvangt na
aftrek van 13°/o onkosten f 52,20. Wat heeft die piano
opgebracht ?
7. Eenige jongens willen een vrouw al haar peren af-
koopen. Koopt elk er 7. dan bleven er 5 over; zoo elk
er één meer kocht, kwamen er 2 te kort. Hoeveel peren
liad die vrouw?
8. Iemand moet een weg afleggen van 52 KM. Hij
begint 's morgens te 6 uren te loopen en legt per minuut
1 HM af. Na elke anderhalf uur loopens rust hij een
kwartier. Na hoeveel uren kwam hij op de plaats der
bestemming aan 1 Hoe laat was het toen ?
§ 12.
1. Hoeveel HA is ons land groot, zoo ik u zeg, dat
de oppervlakte bedraagt 599 vierkante geographische mijlen
en 1 geographische mijl 7407 M lengte heeft?
2. Een ambtenaar heeft een jaarwedde van ƒ 1400,
Hiervan gaat 2% af voor pensioen. Hoeveel ontvangt hij
per maand 1
3. De hondenbelasting brengt in de gemeente S. op
f 792. Voor een waak- of trekhond betaalt men ƒ 2V2
en voor iederen anderen hond ƒ 3 per jaar. Hoeveel waak-
en trekhonden waren in die gemeente, zoo er in het geheel
driehonderd honden waren aangegeven?
4. Iemand koopt een hoek grond, groot 52 A, tegen
ƒ 1,375 de V4 DM in 't vierkant. Hij moet nog l^/^Vo
onkosten betalen. Tegen hoeveel per A, kan hij dit aan
tuingrond verhuren, zoo hij e-'o van zijn grond wil trekken
en per jaar ƒ 36 aan grondlasten moet betalen?
5. Amsterdam telt 420000 inwoners. De sterfte be-
draagt per jaar 24,5%o. Hoeveel menschen ster\en daar
gemiddeld per dag?