Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
3. Iemand heeft 12 guldens, waarvan hij een gedeelte
inwisselt voor kwartjes. Na het inwisselen verhouden de
guldens zich tot de kwartjes als 3 : 4. Het aantal stuk-
ken bedraagt 21. Hoeveel guldens had hij gewisseld?
4. Men heeft eenige L wijn van 90 en 70 centen bij
elkander gevoegd, samen 900 L. Die wijn wordt ver-
kocht met 20% winst voor f 852. Hoeveel L was er
van iedere soort?
5. Iemand leent een zekere som a 4^/2°/o, om die in
5 jaar af te lossen. Na een jaar lost hij 1/5 af en betaalt
den intrest van het geheele kapitaal. Hij voldoet met f 245.
Hoe groot was de geheele som?
6. Welk kapitaal brengt in ^/g jaar tegen 4°/o evenveel
intrest op als f 7000 a 4V2'''o in 8 maanden?
7. Iemand heeft 15 L olie, die hij in 3 vaten van ver-
schillende grootte kan bergen. Heeft hij het grootste gevuld
en giet hij den inhoud daarvan in het kleinste dan houdt
hij 5 L over. Heeft hij het middelste gevuld en giet hij
den inhoud daarvan in het grootste, dan komt hij 2^/2 L
te kort. Bereken den inhoud van elk vat.
8. Een rechthoekig tuintje is driemaal zoo lang als
breed. De omtrek is 96 M. Hoe groot is de oppervlakte
van dat tuintje?
§
1. Een steen in den vorm van een rechthoekig paralle-
lopipedum heeft een lengte van 12 en een breedte van
4 dM. De zwaarte van den steen is 360 KG. Zoo het
S. G. 2,5 is, bereken dan de dikte van den steen.
2. Een lei is 36 cM lang en 18 cM breed De lijst
is 2V2 cM breed. Berekenen de oppervlakte van de lijst.
3. Vul in: 11/2 — 3 X = Vu
min 95/8 = 83/8