Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
vischje. Dan heeft hij geen pooten, maar evenals de
visschen een staart en hij haalt dan ook adem door
kieuwen juist als deze. Doch langzamerhand verdwij-
nen de kieuwen en de kleine kikvorsch ademt door
longen. Eerst komen de beide achterpooten, later de
voorpootjes te voorschijn en de staart is weldra geheel
verdwenen. Des zomers, als het weêr schoon is, kunt
gij de mannetjes aan den kant van het water hooren
kwaken, dat het een lust is. Ze zijn dan zeker recht
in hun schik. De kikvorsch, dien we hier het meest
aantreffen, is de Groene of Watervorsch. Hij heeft
een helder groene kleur met zwarte vlekken en eene
gele streep over den rug. In de maand Juni legt
het vrouwtje hare eitjes.
Zoudt ge wel kikvorschenboutjes lusten ? In Frank-
rijk en Duitschland eten de menschen ze zeer gaarne-
Ik houd meer van biefstuk, en gij ?
De pad gelijkt wel een weinig op den kikvorsch, doch
ge kunt ze toch gemakkelijk van elkander onderscheiden*
Ze heeft eene leelijke, vale kleur en hare achterpooten
zijn veel korter dan die van den kikvorsch. Zij springt
dan ook zeer moeielgk en loopt uiterst langzaam,
zoodat men denken zou, dat zij kruipt. Zij leeft niet
zooveel in het water als de kikvorsch.