Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Wy gebruiken hem meestal als lastdier en dat wil
hij juist niet gaarne. Daardoor is hij wat traag en
koppig geworden, en heeft hij veel van zijn schoonen
vorm verloren. Ook belaadt men hem wel eens te
zwaar en let er niet op, of hij de ooren al laat hangen
en met den kop knikt. Zie, dan heeft hij geen lust
om voort te gaan en als men hem dan slaat, wordt
hij nog koppiger. Daarenboven behandelen de menschen
hem wel wat ondankbaar en ons grauwtje krijgt zelden
een vriendelijk woord van hen. Zou dat komen, omdat
hij niet zoo mooi is, omdat hij zulk een onaangenaam
geluid voortbrengt, als hij balkt, of om het zwarte kruis,
dat het mannetje op zijn rug draagt? Ik weet het
niet, maar het mocht wel anders wezen. De men-
schen mochten hun liefkoozingen en hun streelen tus-
schen het paard en den ezel wel wat meer gelyk
verdeelen.
De ezels trekken onze kleine rijtuigen, dienen den
boer bij zijn veldarbeid, dragen de vrachten voor den
bode en wat niet al. In landen, waar hooge bergen
zijn, voeren zij den reiziger langs steile, gevaarlijke
hellingen, waar aan beide zijden dikwyls vreeselijke
afgronden dreigen, veilig naar den top, dien hij met
een paard nimmer zou bereiken. Tot het dragen van