Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
„Stil, Hans!" Ook de menschen kent hij zeer spoedig
uit elkander en aan zijn meester is hij zeer gehecht.
Zoo was er eens een mijnheer in Spanje, die zijn
ezel aan zijn vriend in Italië ten geschenke zenden
wilde. Hy bracht het dier derhalve in een schip, dat
naar Italië voer. Onderweg leed dit vaartuig schip-
breuk, dicht bij de Italiaansche kust. Men liet den
ezel te water, hopende, dat hij zwemmende het land
zou bereiken. Waarlijk, het gelukte hem. Wat meent
ge nu, dat onze ezel deed? Hij dwaalde dagen en
weken lang over hooge bergen en door woeste vlakten,
en op zekeren morgen vond zijn meester hem tot
zijne groote verbazing op zijne oude plaats in den stal
staan. Dat was toch zoo dom en zoo traag niet, hë?
En trouw was het voorzeker.
In het Oosten, waar zij in het wild leven, zijn de
ezels veel grooter en schooner dan bij ons. Daar laten
zij'den kop niet hangen, maar heffen dien fier omhoog;
ook loopen zij er veel sneller dan bij ons. Daarom
rijdt men daar juist veel op ezels en in vroegere tijden
droeg hij koningen en vorsten op zijn grauwen rug.