Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
van hem vertelt. Nu, hij behoeft dat dan ook niet te
doen, want ik weet zeker, dat gij zoo niet over hem
spreken zoudt, als gij hem beter kendet. Kom, laat
mij u eens beter over hem inlichten!
Neen, de ezel is op verre na niet zoo schoon van
gestalte als het paard, doch zoo heeft de wgze en al-
goede Schepper aan het eene dier deze eigenschap ge-
schonken, aan het andere weêr gene, en ieder van hen
juist dat gegeven, waardoor het voor den mensch het
meest geschikt wordt. Gij zult in het vervolg van dit lesje
bemerken, dat de ezel in sommige streken arbeid verricht,
dien het fiere paard bij geene mogelijkheid doen kan.
De menschen zeggen, dat hy dom is en vergelijken
een dommen jongen wel eens bij een ezel. Doch zij
weten het zeiven niet al te best, want op een anderen
tijd vertellen ze weêr, dat „een ezel zich geen twee-
maal aan denzelfden steen stoof' en dat doen de men-
schen en de kinderen wel eens. Wie is er nu dommer ?
Bovendien hebben zij den ezel allerlei kunstjes geleerd
enj al gaat dat nu ook niet zoo gemakkelijk als by
een paard, hij onthoudt ze veel beter. Plaatsen, w^aar
men hem dikv.ijls brengt, vergeet hij niet licht. De
ezel van onze groentevrouw blijft behoorlijk voor onze
deur stilstaan, ook zonder dat zijne meesteres roept: