Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Wel, Jan, dat zoudt ge niet gelooven, maar als hij
nu weer een dag of wat op ons erf is, wordt hy alle-
mans vriend. Dan loopt hy om ons heen en snuffelt
overal in met zijn langen snavel, alsof hy er tehuis
behoort en niemand hem kwaad kan doen. Nu, dat
zou dan ook geen mensch wagen, want, zooals ik zeg,
we houden allen te veel van hem. Alleen dreigt moeder
hem tusschenbeide met een tik, als hij, wat al te
nieuwsgierig, den snavel in dingen steekt, waarin hij
niet komen mag. Dan gaat hy pruilend weg en stapt
op zijne lange stelten voort, alsof hij over het geheele
erf in eens heenstappen wil en van armoe pikt hij nu
en dan een worm of een slak op.
Hè, wat zwaait hij door de lucht! Kijk, hij daalt!
Hij heeft zeker de sloot bemerkt. Ik verzeker u: hij
heeft zijn zwarten bril niet eens noodig, om hier be-
neden zijn voedsel te zien ; het ontbreekt hem niet
aan een paar goede oogen. Ja, waarlijk! Daar staat
hij bij de sloot! Hij heeft mooie, roode pooten, vindt
ge niet ? Hij lijkt wel een witten rok met een zwarten
rand tedragen. Juist! Hy heeft een kikvorsch bemerkt,
däilr, in de biezen. Nu, zijn snavel is lang genoeg,
om er bij te komen en spits genoeg, om zijne lekkernij
daaraan te steken.