Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
gei), dat de lieve lente nadert met hare warme zon-
nestralen en hare. schoone bloemen. Ja, we krijgen
zeker mooi weêr, anders was hy nog wel een poosje
gebleven, waar hij was.
Ginds in Egypte had hij het warmpjes en wel.
Verbeeld u: dè menschen, die in dat land wonen,
meenen, dat hy een halve god is. Hoe dwaas, niet
waar? Als de arme vogel het wist en begrijpen kon,
waarom ze zoo eerbiedig jegens hem zijn, zou hij er
om lachen of', wijl hij niet lachen kan, met zijn snavel
klapperen van boosheid. Wees maar blij, dat wij in
een land geboren zijn, waar de Heere ons al zoo vroeg
betere dingen doet leeren, en laat ons Hem dankbaar
zyn, dat Hij ons, kinderen, reeds zeggen laat, wüe Hij
is en waar Hij woont.
Onze ooievaar schijnt het bij ons toch wel aange-
namer te vinden dan ginds. Hij blijft liefst zoo lang
mogelijk hier en komt zoo spoedig, als het maar kan,
weêr terug. Alleen voor onzen winter is hij een beetje
bang. Hij behoort tot de trekvogels, weet ge, en die
houden meestal van de warmte. Kijk, hy vliegt recht
toe, recht aan op zijn nest af. Ja, het staat er nog,
hoor, gijids op den hoogen boom! We houden veel te
veel van u, om het te verstoren.