Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ik ben mismaakt en leelijk! Geen mensch, die naar mij ziet!
Wat doe ik op de wereld? Ik weet het waarlijk niet!
Hem schonk natuur zoo kwistig haar gaven, al haar
[schoon:
Mij gaf zij niets! Ik schaam mij, waar ik mij ook vertoon!"
Nauw zegt hij het, daar nadert een blijde kinderschaar!
Zij loopen, Avat zij kunnen !
„Een vHnder!" — „Waar?" — „Wel, daar!"
En zakdoek, hoed en handen, 't raakt alles in de weer.
Ach, zie, onze arme pronker valt weldra machtloos néér!
De een pakt hem bij de vleugels, een ander bij den kop.
Een derde slaat hem neder, een vierde raapt hem op.
Dood is onze arme vlinder. De kinderschaar trekt heen.
De krekel bergt zich huiv'rend in 't groene gras beneên.
„Neen," spreekt hij, „'k ben genezen! Dat schitt'ren kost
[te veel!
'k Ben leelijk, doch benijd thans den schoone niet zijn deel!"
Een arme, kleine krekel zat onder 't groene gras:
De stumperd was gelukkig, zoo leelijk als hij was!