Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
van God zijn. Wie den Heere liefheeft, zal geen lust
hebben de dieren te plagen. Denkt gij wel?"
„Och, neen, ik wil ze ook niet plagen, maar .... lief-
hebben .... Dat vind ik toch vreemd! Wat moet ik
dan met hen doen?"
„Wij moeten ze goed verzorgen, vriendje, hen helpen,
als ze onze hulp behoeven, en ze nooit kwellen. Ik
behoef u toch zeker niet te zeggen, dat gij nimmer
wreed en hard voor hen zijn moet. De Heere heeft,
zooals gij wel weet, den Israëlieten wetten gegeven.
In die wetten heeft Hij Zijn volk geboden, de dieren
te beschermen en te verzorgen. Hy wilde niet, dat
de Israëlieten de dieren te veel of te zwaar werk
zouden laten verrichten. Wij weten dus zeker, hoe de
Heere daarover denkt."
„Maar, oom, mogen wij ze dan niet dooden?"
„Wel zeker, Karei, als het noodzakelijk is. Wanneer
wij ze behoeven tot spijze of indien ze ons schade aan-
brengen, mogen wg ze op de zachtste wijze dood en.
Zoo slachten wij de koe, om haar vleesch te eten;
wij schieten den leeuw dood, omdat hy ons anders
verscheuren zou en, als de meikevers onze vrucht-
boomen van hun blad berooven, vangen en dooden
wij ze."