Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
discipelen over den herder en zijne schapen. Denkt
eens aan de gelijkenis van den goeden Herder, die we
in Johannes X lezen; aan die andere, waarin de her-
der zijn overige schapen verlaat, om dat ééne ver-
loren schaapje te gaan zoeken op de bergen. Ja, trou-
wer dan een herder voor zijne schapen zorgt, zorgt
de Heere voor de menschen en kinderen, die Hem lief-
hebben.
Eindelijk, Hij wilde Zijn leven geven voor Zijne
schapen. Om hunne schuld en zonden te verzoenen,
om hen, van zonde en dood verlost, bij Zich in den
hemel' te brengen, wilde Hij voor hen lijden en ster-
ven. Ge herinnert u dat wel, niet waar ?
„Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons,
een iegelijk naar zijnen weg, doch de Heere heeft
ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen.
Als dezelve geëischt werd, toen werd Hij verdrukt,
doch Hij deed Zijnen mond niet open. Als een lam
werd Hij ter slachting geleid en als een schaap, dat
stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzoo
deed Hij Zijnen mond niet open."
En nu Hij daarboven is, wil Hij nog met dezelfde
liefde ons gelukkig maken, ons leiden, behoeden en
eenmaal bij Zich brengen: