Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
langs de helling van een groenen henvel, onder de-
schaduw van een palmboom. Dan speelde hij op zijne
harp en als de inwoners van Bethlehem toeliepen, om
naar zijne heerlyke psalmen te luisteren, zong hij:
De Heere is mijn herder!
My zal niets ontbreken.
Hij voert my, zijn schaapje,
In grazige streken.
Hij voedt mij. Hij drenkt mij, Hij weidt mij in rust:
De Heere is mijn Herder! 'k Heb al, wat mij lust!
4.
Eindelijk werd die groote Zoon van David geboren,
Jezus Christus, de Zaligmaker der menschen. AVeder
waren het herders, die, bij hunne schapen de wacht
houdende, het eerst de tijding van Zijne geboorte ont-
vingen. Zij lieten hunne schaapjes weiden; zij gingen
naar Bethlehem en vonden het kindeke, in doeken
gewonden, liggende in de kribbe. Jezus werd groot en
trad op als leeraar onder zijn volk. Toen Johannes
de Dooper Hem zag, wees hij zijne discipelen op Jezus
en zeide van Hem: „Zie het Lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt!"
Hoe dikwijls spreekt de Heere tot Zijn volk en Zijne