Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
met zijne zonen in Egypte kwam, wist Jozef geen
beter stuk land voor hen uit te zoeken dan eene
groene, grazige weide. By den uittocht uit Egypte,
toen de Israëlieten van de Egyptenaren verlost wer-
den, aten zij een . lam, ten teeken, dat eenmaal de
Heere Jezus, als het ware Lam Gods voor hen zou
sterven, om hen van nog grooter vijand, de zonde en
den dood, te verlossen. Met hunne schapen trokken
zij door de woestyn en kwamen zij in het Land der
Belofte, waar zij overvloed van gras en water voor
hunne kudden vonden. Naar den tabernakel en later
naar den tempel voerden de Israëlieten voortdurend
de beste hunner lammeren en schapen tot een offer
voor hun God, en, waar zij die met een dankbaar
hart brachten, wilde de Heere hun offer in liefde aan-
nemen. Als zij tot verzoening hunner zonden hunne
lammeren slachtten en daarbij met een berouwvol
hart den Heere baden, dat Hij hun kracht verleenen
wilde voortaan de zonde te haten en te vlieden, zie,
dan vergaf de Heere hun het kwaad en Hij wilde ze
helpen tot het goede. David werd van achter de
schapen zijns vaders geroepen om koning te worden
over zijn volk. Als de schaapjes rondom den jongen
herder rustig graasden, legde deze zich ter neder