Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
machtig en rijk geworden. Ja, om den wolhandel heb-
ben machtige rijken en heeft ook ons land zelf, dik-
wijls oorlog gevoerd. Eén onzer vorsten was zoo over-
tuigd, dat onze gewesten door dien handel rijk en
machtig werden, dat hij een ridderorde instelde, de
orde van het Gulden Vlies. En al hebben nu ook de
Engelschen ons de kunst der schapenteelt en wolbe-
reiding terdege goed afgekeken, nog steeds mag Hol-
land trotsch zijn op zijne vette schapen en zijne sterke,
zachte wol.
3.
In den Bijbel vinden wij zeer dikwijls van het schaap
gesproken. Reeds Abel, een zoon van Adam en Eva,
was een schaapherder. Gij weet immers nog wel, dat
hij aan den Heere het beste zijner lammeren offerde,
alsof hij daarmede wilde zeggen, dat geheel zijne kudde
eigenlijk het eigendom van den Heere was. Ziet, nu
wilde Abel den Heere zijne dankbaarheid toonen, die
zyne schaapjes had bewaard en vermeerderd. Abraham
en Lot waren ryke herdersvorsten, die wel duizenden
schapen bezaten, zoo ook Izak en Jacob. De Israëlie-
ten waren dan ook een herdersvolk, en toen Jacob