Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
weren. Ons land is rijk aan schapen; vooral die van
het eiland Tessel zijn beroemd wegens hunne wol en
hunne kaas. Het schaap geeft ons behalve zijne wol,
ook zijne melk tot drank, zijn vleesch en vet tot spijze
en zijne huid tot leder. Uit zijne hoeven wordt lijm,
uit zijne beenderen allerlei snuisterij vervaardigd, ter-
wijl zijne darmen tot vioolsnaren bereid worden.
In het begin der maand Mei begint de herder er
aan te denken, om het schaapje de wollen vacht af
te nemen of het te scheren. Gewoonlijk wascht hij het
eerst in helder, frisch water, opdat de wol er schoon
afkome. Nu legt hij het dier op den grond, en bindt
het de pootjes bijeen, opdat het zich niet bewege on-
der het scheren. Vervolgens knipt hij het met eene
vvolschaar al de wol af. Van de wol spint men sajet,
dat ge zeker wel eens voor uwe moeder in den winkel
gehaald hebt. Men treft het daar in allerlei kleur
aan, doch daartoe heeft men het natuurlijk moeten
verven. Als ik u nu voorts vertel, dat de wol tot la-
ken, flanel en allerlei japonstoffen geweven wordt, zul-
len jongens noch meisjes mij wel meer vragen, of het
schaap dan werkelijk zoo nuttig is.
Sommige streken in ons vaderland zijn door de be-
reiding der wol, door hare spinnerijen en weverijen