Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
GS
kudde ? Dat is een alleraardigst gezicht. Hij opent de
deur der kooi. De hond vliegt er het eerst uit en dan
verdringen de schaapjes elkaar, om maar spoedig buiten
te komen. Nu kijkt de hond nog eens naar binnen, of
er geen achterblijvers zyn, en de kooi wordt gesloten.
De hond loopt om de schapen rond, ten einde ze dicht
bij elkaar te houden en jaagt ze voor zich uit langs
den weg, dien de herder hem aangewezen heeft. Deze
wandelt achter hen met zijne tasch op zij en zijn schop
in de hand. De hond loopt gedurig heen en weêr langs
de rij om op te passen, dat de schaapjes niet over het
land loopen.
2.
Het schaap is een onzer nuttigste huisdieren. Het
is zoo zachtzinnig en goed en daarbij gemakkelyk te
onderhouden. Het eet bijna alle planten, die het op den
weg aantreft, maar daardoor wordt het ook dikwijls
ziek. Slim is het niet en meer dan andere dieren ge-
voelt het, de hulp van den mensch noodig te hebben.
Het mannetje draagt den naam van ram ; het vrouwtje
heet ooi en ieder uwer kent het lieve, zachte lam-
metje wel. Vele rammen hebben hoornen, waarmede
zij zich wel eens dapper tegen hunne vijanden ver-