Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
opgaande houding, alles onderscheidt hem van de
dieren. Doch wat hem vooral boven die alle verheft:
het is zijn verstand en zijne onsterfelijke ziel. Ge leest
het in die oogen, dat hij edeler en wyzer is dan het
scherpzinnigste der redelooze wezens. Waarlyk, hy is
het pronkstuk van Gods schepselen! Hy konde en wilde
den Alwijze en Algoede in alles behagen. God zelf
bracht de dieren tot den mensch, opdat die hun na-
men geven zou, een ieder naar zijn aard. Zij gevoelden,
dat de mensch door God tot hun heer gesteld was.
De wolf en het schaap legden zich aan zijn voet neder.
De ratelslang kronkelde hem tegen en de vlinder zette
zich op zijne hand. De arend verliet zijn rots om hem
te ontmoeten; de nachtegaal rustte op zijn schouder
en zong hem een welkomstlied. God was zijn vriend en
wandelde met hem door den rijken lusthof der aarde.
„Zie," zoo sprak Zijn goddelijke mond, „het is alles
het uwe en Ik heb het u gegeven. De vruchten,
de planten, zij groeien tot uwe spijze, de bloemen
bloeien, de vogelen zingen tot uwe vreugde. De dieren
zullen gehoorzamen aan uw wil en wenk. Ik heb u
verstand en wijsheid gegeven, om ze alle te regeeren
en ze gelukkig te doen zijn. Ik stel u in Mijne plaats
tot hun koning en heer!"