Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
groen, de leeuw schudt de fiere manen en de reuzen-
slang kronkelt door het woud.
Alles, wat adem heeft, love den Heer!
Zoo was de aarde bereid en de dierenwereld gescha-
pen. En God zag alwat Hij geschapen had en ziet,
„het was zeer goed,"
XXV.
De Mensch.
Nog is het scheppingswerk niet voltooid. Wie zal
voor al dat schoone zorgen, wie daarvan genieten?
Wien zullen al de dieren gehoorzamen en wie zal hen
leiden en regeeren naar Gods wil? Waar is hun koning,
die in Gods plaats voor hen waken zal? Daar schiep
God den mensch. Zijn plaatsvervanger, Zijn stedehou-
der op aarde. Schooner wezen was er niet. God schiep
hem naar Zijn beeld en blies den adem des levens in
zijne neusgaten. De schoonheid zijner kleur, zijne fijne,
regelmatige gelaatstrekken, zijn verheven voorhoofd,
zijne golvende haren, zijne fiere gestalte, zijne recht-