Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
groenen struik. De kleine kolibrie laat zijne schitterende
kleuren spiegelen in den dauwdrop, die aan de bloemen
hangt, en de arend bouwt zijn nest daar boven op
den top der rotsen. Hè, dat had ik wel eens willen
zien! Ik had het eerste lied van den leeuwerik wel
eens willen hooren! Misschien zong hij wel:
Ik loof den Heer, die 't leven geeft,
Het leven en de bloemen!
Heer, luister naar mijn blijden zang!
U loof ik heel mijn leven lang; '
Ik wil Uw liefde roemen!
En, eer zij 's avonds ter ruste gingen, elk op zijn
tak — hoe heerlijk schoon zal hun avondlied geklonken
hebben over die groenende en bloeiende aarde!
De volgende dag brak aan. Nauwelijks had de mor-
genzon ze beschenen, of de visschen zwommen en
plonsden daarheen. De vogels schudden hunne vêeren
uit, om hun morgenzang aan den Heere te brengen ;
doch — eensklaps zwijgen ze alle. God spreekt. Daar
zijn nieuwe schepselen. De sprinkhaan springt rond
tusschen het golvende gras, de worm dringt zich in
den grond, de kapel met hare glanzende kleuren fladdert
van bloem tot bloem en de bij puurt haren honing uit
den kelk der anjelieren. Het schaap huppelt over het