Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
woonplaats voor den mensch, en haar met levende
wezens heeft bevolkt. Ieder uwer kan mg wel zeggen,
wat God op eiken dag schiep, niet waar?
In het eerst lag de aarde in het duister. Doch God
gebood, dat er licht zou zijn, en nauwelijks had Hij het
gezegd, of het licht verdreef de duisternis. Hè! als ge
toen die aarde eens hadt kunnen zien! Ik denk niet,
dat ge er gaarne op gewoond hadt. Ze was dan ook
niet te bewonen. Water en aarde lagen door elkander
als in een moeras, en de wolken hingen met hare
watervracht op de aarde.
Toen scheidde God het water boven ons van het
water op de aarde. Hij schiep de lucht daartusschen,
dat heerlijk schoone, blauwe uitspansel, waardoor het
licht zoo vrij tot ons komen kan.
Ook verzamelde Hy door één woord van Zijn mond
het water, dat met de aarde vermengd was, en deed
het in afzonderUjke plaatsen samenvloeien. Nu was
de aarde niet meer een moeras, waar aarde en water
tot -ilijk vermengd waren, maar hier was land en ginds
was zee.
Weêr sprak God en ziet, daar werd de aarde bekleed
met het groene grastapyt. Straks schoten de planten
op uit den grond. De bloemen bloeiden; de boomen