Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
wilde met de overige ganzen niets meer te doen heb-
ben en zwom eenzaam en deftig den vyver rond.
't Was maar jammer, dat haar hals zoo kort was! Xn
eens probeerde zij, dien zoover uit te rekken, als zij
maar kon. Dan weder zocht zij hem die sierlijke buiging
te geven, welke wij bij den zwaan bewonderen. Alles
was vruchteloos: haar hals was te kort en te stijf.
Vroeger had men hare schoone, blanke kleur geprezen.
Nu bracht ze het met al hare inspanning zoover, dat
men haar uitlachte en bespotte. Zij was en bleef —
eene gans.
Zijt dankbaar voor de voorrechten, die God u ver-
leent, en tracht niet naar hoogere dingen.
(N'aar Lbssisg).
Eene raaf had eens een stuk kaas gestolen en vloog
daarmede in den top van een hoogen lindeboom. Een
vos zag haar daar zitten en kreeg wel lust in de lek-
kere kaas, die de raaf nog steeds in haar snavel hield.
Hij wist echter niet, hoe zich het best van den buit
meester te maken. Hij zon een oogenblik en besloot
te beproeven, of hij de raaf te slim af zijn kon.
„O Edele vogel!" riep hij uit, terwijl hij op eenigen