Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
koeien en andere dieren moet men voederen, de bg
zoekt haar voedsel zelve. Komt, laat mij u eens wat
van dit nijvere beestje vertellen!
De bijen houden veel .van gezelschap. Zy leven ge-
meenlek ten getale van twintig of dertig duizend sa-
men. Zulk eene verzameling noemt men een zwerm.
In 't wilde woont zulk een zwerm in de spleten der
rotsen of in holle boomen. Kent gij wel iemand, wien
de wilde bijen voedsel verschaften?
De tamme byen huizen in een strooien korf, die veel
op een suikerbrood gelijkt. Aan het hoofd van den
zwerm staat eene koningin, die waarlijk niet te klagen
heeft over gemis aan achting en liefde bij hare
onderdanen. De koningin is grooter dan de andere
bijen. Voorts zija er by een zwerm mannetjes oi hommels
en wel viermaal zooveel werkbijen of vrouwtjes. De
werkbyen hebben evenals hare koningin een angel met
een fijnen weerhaak, waarmede zij geweldig steken
kunnen. Als eene bij u geprikt heeft, moet ge uw vinger
maar stevig drukken rondom de wond; als ge er voorts
een beetje olie op wrijft, is de pyn spoedig geweken.
De koningin wordt in den regel drie of vier jaar oud.
Zy verlaat den korf nimmer en hare onderdanen zor-
gen voor haar voedsel. Sterft zij, dan zoekt de zwerm