Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF.
De uitgever verzocht mij voor de middelste klasse onzer
Christelijke school eenige Schclscn uil het Dierenleven tot een
leesboek te verzamelen. Met des te meer lust nam ik deze taak
op mij, wyl ik meen, dat wij nog steeds leesboeken zullen
wenschen, die zich op een gebied uitsluitend bewegen, hoezeer
dan ook het getal onzer leesboeken van gemengden inhoud
toenemen moge. Gaarne beken ik, dat ik mij de grootst moge-
lijke vrijheid veroorloofd heb, ten opzichte van de stof. Hier en '
daar treedt zelfs de dierenwereld geheel op den achtergrond,
om de menschenwereld hare plaats te gunnen, ja, in sommige
lesjes dient het dierenleven slechts om het afgetrokkene onder
een vorm te brengen, ook voor onze kleinen bevattelijk. Ik
heb getracht, boeiende te leeren en leerende te boeien, waarom
ik hoop, dat vooral het eigenlijke lezen tot zijn recht gekomen is.
Moge ook dit werkje in de harten onzer kinderen de liefde
tot God en Zijne schepselen bevorderen en de lessen, die de
dieren ons geven, voor hun jeugdig leven niet vruchteloos
bevonden worden.