Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Is stekeblind! 't Is deez'!" en zie, meteen
Wijst hij naar 't mooie, gele sysje heen!
Dat diertje is zoo teêr, zoo fijn, zoo schoon:
Gewis, dat heeft dien wonderzoeten toon!
Die andre, met zyn grauwe veêren, neen,
Die zingt geen noot! Deze is 't en anders geen!'
'tWas misgeraden! —Oordeel niet naar scbyn!
God gaf den een de veeren, schoon en fijn,
Den ander schonk hij het betoov'rend lied.
Kind, schat naar 'tkleed den man toch niet!
XVIII.
De Bij
De bij behoort tot de gevleugelde insecten. Ze is al
een heel aardig diertje, dat den mensch veel nut op-
levert en hem bijna niets kost. Immers de paarden,