Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Zouden de kinderen van de hondjes nog moeten
leeren, dat we trouw en dankbaar moeten zijn jegens
hen, die ons liefhebben en weldoen ? Ik hoop, dat geen
uwer zich door een hondje laat beschamen.
XVII.
Het sijsje en de nachtegaal.
VRIJ NAAR GELLERT.
Eens hingen in den zonneschijn voor 't raam
Een sijsje en een nachtegaal tezaam.
De nachtegaal zong zyn betoov'rend lied.
Een knaapje luistert: „Hé, wat zachte toon!
Wie van die beiden zingt er toch zoo schoon?"
„Wel," spreekt de vader, „Frans, dat raadt ge niet!"
„Ei, vader!" zegt de knaap, „laat mij ze eens zien
En 'k wijs hem u terstond!" — „'t Zal u geschiên,
Myn jongen!" antwoordt deze en neemt ze bei
Ter kamer in. „Hier zijn ze nvi! Komaan,
Wijs mij nu fluks den schoonsten zanger aan!"
„Wel, vader, zet er honderd op een ry,
'k Geloof, dat niemand in die keuze mist!
Neen waarlijk, wie zich daarin nog vergist.