Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Een heer had een patrijshond. Hij hield veel van het
vriendelijk beest en de hond was dan ook altgd by
zijn meester. Plotseling werd de heer ongesteld en zijn
trouwe hond was niet van zijn leger te drijven. De
heer stiert en de hond volgde hem huilende en jan-
kende naar de begraafplaats. Hij zette zich op het
graf zijns meesters neder en liet zich niet wegjagen.
De bloedverwanten des overledenen namen den hond
mede naar hunne woning, doch het trouwe dier keerde
terug, zoodra men het vrij liet. Eene dame, die nabij
het kerkhof woonde, zond nu den hond eiken dag eten.
De dame ging echter uit de stad. Hoewel zij vooraf
haren dienstboden verzocht had, den houd te verzorgen,
werd het beest eenige dagen vergeten. Toen de dienst-
bode eindelijk weder er aan dacht en naar het kerkhof
ging, lag het trouwe dier dood op het graf zijns meesters.
Zouden er nu nog onder mijne lezers zijn, die een
hond gaarne bij de ooren of aan den staart willen
trekken of hem op andere wijze zouden willen mishan-
delen? Laat die kinderen dan bedenken, dat de Heere
den honden scherpe en sterke tanden gegeven heeft,
om zich tegen boozen moedwil te verdedigen!