Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
wilde Don Frederik, Alva's zoon, den Prins des nachts
onverwachts aanvallen en hem dooden. De Prins had
hiervan niets gemerkt en zijn soldaten sliepen allen,
's Nachts om één uur kwamen de Spaansche soldaten
stil in zijn leger, sloegen de schildwachten dood en
hieuwen de verraste soldaten met hunne zwaarden
neder. Eenige Spaansche soldaten gingen terstond naar
's Prinsen tent. De wachters sliepen. Alleen de kleine
hond, 's Prinsen trouwe gezel, sliep niet. Hij sprong op
en blafte te luider, naarmate de moordenaars naderby
kwamen. Vergeefs, de Prins ontwaakte niet. Ten einde
raad, sprong het trouwe dier eindelijk op 's Prinsen borst
en krabde hem met zyne pooten in het gelaat. Nu ont-
waakte zijn meester, bemerkte terstond het dreigend ge-
vaar, besteeg een paard en ontvluchtte op hetzelfde
oogenblik, dat de Spanjaarden zyne tent binnenslopen.
Wien God bewaart, is wèl bewaard! Op het praalgraf
van Willem den Zwyger te Delft, vindt ge een hondje^
in marmer uitgehouwen. Kunt ge ook raden, waarom?