Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
aan de monniken en aan hunne trouwe honden het
leven te danken. Hoe wedyveren hier mensch en dier
in medelijden en liefde! Hoe bewonderen wij de wijs-
heid Gods, die het redelooze dier zooveel liefde en
scherpzinnigheid schonk !
XVI.
Dankbaarheid en Trouw.
Gij hebt allen wel eens van Prins Willem I gehoord,
niet waar? Gij weet ook, dat de wreede koning van
Spanje, Filips II, en zijn onmenschelijke landvoogd,
Alva, alle Nederlanders vermoorden wilden, omdat
velen den Heere wenschten te dienen, zooals de Bijbel
ons dat leert. Toen hebben Prins Willem van Oranje
en zijne vier broeders hun goed en bloed gegeven om
voor ons tegen de Spanjaarden te strijden.
Lodewijk, 's Prinsen broeder, had in 1572 de stad
Bergen veroverd. Alva trok dadelijk met een leger naar
de stad om Bergen aan Lodewijk te ontnemen. Nu
schreef Lodewijk zijn broeder om hulp. Prins Willem
kwam terstond met zijn soldaten, teneinde Alva te verja-
gen. Terwijl nu de beide legers tegenover elkander lagen.