Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
aan de plaats, waar een mensch begraven ligt, dan.
krabbelen zij met hunne pooten de sneeuw weg. Ge-
lukt het hun den bedolvene op te graven en is deze
bewusteloos, dan wrijven zy met hun kop en hunne
pooten zijn gelaat met sneeuw. Zoo hij ontwaakt, houdt
de een hem de flesch tegen het gelaat, opdat hij die
losmake en daaruit drinke, terwijl de andere niet
rust, eer de reiziger den warmen mantel om de ver-
kleumde leden geslagen heeft. Dan gaan zij kwispel-
staartende en blaffende voor hem uit en brengen hem
tot hunne geleiders, die hem naar hun klooster voeren,
waar teedere zorg en menschenliefde hem wachten.
Ligt de reiziger te diep of kunnen zij hem, ondanks
al hunne pogingen, niet doen ontwaken, dan blyft de
een bij den ongelukkige, terwyl de andere blaffende
en jankende tot zijne meesters keert. Hy springt tegen
hen op, trekt hen bij den mantel voort, loopt voor
hen heen en keert terug, om te zien of zy hem vol-
gen, totdat zij op de plaats des onheils gekomen zijn.
Is de begravene bewusteloos, dan trachten de monni-
ken hem weder tot zichzelven te brengen. Is hy reeds
gestorven, dan voeren zij zijn lijk mede naar het kloos-
ter, om het te bewaren voor zijne bloedverwanten,
zoo zij die opsporen kunnen. Menig reiziger heeft