Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
de ongehikkige slachtoffers te voorschijn te halen. Wee
den reiziger, die, terwijl hij den berg beklimt, door
zulk een lawine overvallen wordt! Doch gelukkig
heeft God eenigen menschen zooveel liefde tot an-
deren in het hart gegeven, dat zij besloten hebben,
midden op één dier bergen, den St.-Bernard, te gaan
wonen, ten einde de reizigers terstond te kunnen hel-
pen. Zij hebben daar een klooster gebouwd en ont-
vangen gastvry eiken reiziger, die hun op zijn tocht
om herberg vraagt voor den nacht, of in het kloos-
ter eene schuilplaats zoekt tegen den sneeuwstorm.
Des namiddags begeven de monniken zich naar buiten
om verdwaalde reizigers op te sporen en naar het
klooster te geleiden. Zeer dikwijls is zulk een zwer-
veling, door de koude bevangen, neergestort en de
jachtsneeuw heeft hem toegedekt.
Hoe den begravene nu te vinden? Ziet, de monniken,
die twee aan twee uitgaan, hebben ook een tweetal
groote honden medegenomen. De eene hond draagt
eene flesch met verkwikkenden drank aan zijn hals,
de ander een mantel op zijn rug. Deze honden hebben
een zeer fijnen reuk. Hebben zij, bij hun snuffelen op
den grond, het spoor van een reiziger ontdekt, dan
volgen zij het met alle mogelijke snelheid. Komen zij