Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
paardje rijden; Bello zal hem niet bijten. De herders-
hond heeft dikke pooten en lange, wollige haren. De
herder kan hem de kudde ter bewaking overlaten. Als
er een schaap van den weg op het bouwland stapt,
dan is Bruno terstond bij hem en dringt hem zacht
weêr op het pad. Dwaalt er een schaap van de kudde
af, dan vliegt de hond pijlsnel naar den zwerveling en
loopt steeds dichter om hem heen, totdat het schaap
wel genoodzaakt is om te keeren. De herder heeft
geen trouwer knecht dan zijn hond, Ty&a. speurhond &a.
den brak leert men het wild opsporen en opjagen, zoo-
dat de jager het zien en er op schieten kan. Zij heb-
ben een zeer fijnen reuk. Den vriendelijken/öiffl'«?/met
zgn ronden kop, zijn levendige oogen en kort krul-
haar kent ge allen wel. IIü zwemt gaarne en brengt
u den stok, dien ge te water geworpen hebt, spoedig
weder. Den koetshond met zijn witte huid, waartegen
de zwarte plekken zoo sierlijk uitkomen, hebt ge zeker
wel eens langs de rijtuigen zien hollen, terwijl de haze-
windhond en de jachthond den jager op de jacht uitne-
mende diensten bewijzen.