Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
vangt dit vreeselijke dier op eene zeer zonderlinge
wijze. Dicht bij de plaats, waar hij zich ophoudt, zet
men eene gróote ijzeren valkooi neer, in de gedaante
eener gewone kooi. De kooi heeft naar alle zijden eene
deur en in het midden heeft men een dier geplaatst,
dat tot de geliefkoosde lekkernijen van den tijger be-
hoort. Deze ziet het lokaas, springt op de prooi los,
om ze te verscheuren, de deuren vallen toe, en de
tijger is .gevangen.
Is de tijger getemd, dan neemt hij vele van de ge-
woonten onzer huiskatten over. Hij spint en speelt
gaarne, poetst zich den kop met de beide voorpooten
en betoont veel gehechtheid aan zijne verzorgers. Als
hij zijn voedsel ontvangt, toont hij echter door de
woestheid, waarmede hij dat verslindt, nog steeds zijn
wilden aard.
Ik ben maar blij, dat wij in een land wonen, waar
de tijgers alleen in de diergaarden voorkomen. In onze
bosschen zie ik liever een haas of een konijn rond-
springen, al zijn ze ook minder groot en schoon.