Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
of netwerk er voor. In die hokken lagen of stonden,
sprongen of liepen allerlei dieren. In de vijvers zwom-
men alle soorten van visschen; kooien met de vreemdste
vogels hingen aan de boomen of stonden op den grond.
Hooren en zien verging ons van het loeien en bal-
ken, brullen en blaten, fluiten en krassen der ver-
schillende dieren. Ik zag er den kleinen kolibrie en
den geweldigen arend, den verschrikkelyken leeuw en
het lieve marmotje, den goudvisch en het monster-
achtige nijlpaard.
Dicht bij de hokken der leeuwen zag ik het hok
van een tijger. Het is een mooi, geel beest met zwarte
strepen over de huid. Op zijn staart en zijne pooten
heeft hij zwarte ringen. Zijn uiterlijk gelijkt veel op
de kat, tot welker familie hij dan ook behoort. Hij is
ongeveer zoo groot als de leeuw en zóó sterk, dat hij
wel een paard of een os voortsleepen kan. Azië is zijn
eigenlijk vaderland. Hij is erg woest, wreed en bloed-
dorstig. Als men dus van iemand zegt, dat hij een tij-
geraard heeft, vertelt men niet veel schoons van hem.
De eigenlijke bewoners of inboorlingen van Sumatra
(een eiland in onze Oost-Indische bezittingen), waar
de tijgers zeer veel voorkomen, vereeren hem bijna als
een god en durven geen jacht op hem maken. Men