Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
VUL
Als het kalf verdronken is,
dempt men den put.
EENE VERTELLING.
Daar vpas eens een arme boer, die maar één kalf
bezat. Dat kalf bracht hij in den zomer naar eene w^eide,
om er te grazen. Zijne vrienden zeiden tot hem:
„Krelis-maat! Weet ge wel, dat er aan den kant
van die weide een diepe put ligt?"
„Nu ja," antwoordde Krelis, „wat zou dat?"
„Wat dat zou? Wel! Uw kalf zal daarin loopen en
verdrinken."
„Geen nood!" riep Krelis, „het beestje heeft immers
ruimte in overvloed. Waarom zou het juist in dien
hoek grazen?"
,;Nu," hernamen de vrienden, „gij moet het weten;
we wilden u maar waarschuwen!" en het hoofd
schuddende over den eigenzinnigen Krelis, gingen zij
heen.
't Ging drie weken goed.
„Ziet ge wel," dacht Krelis, „dat het niet noodig