Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
boven de koppen der andere dieren. Zij gonsde van pret.
„Wacht," dacht ze, „daar ginds in de schaduw vliegen
mijne speelmakkertjes; dien wil ik het eens gauw gaan
vertellen! Wat zullen ze wel zeggen, dat ik, kleine
dwerg, den vreeselgken leeuw overwonnen heb?"
Zoo snel, als ze maar vliegen kon, dwarrelde ze er
heen. Ai! AVat was dat? In haar haast had zij niet
eens gemerkt, dat eene spin haar web van den eenen
tak naar den anderen geweven had. Onbesuisd vloog
ze recht toe, recht aan in het net. Nauwelijks bemerkte
de spin, dat er een diertje in haar weefsel gevangen
was, of zij liep over de draden naar de mug en zoog
haar prooi al het bloed uit. Het sterven was de mug
nog smartelijker, omdat zij door zulk een kleinen vij-
and gedood werd, nadat zij zoo even zulk een grooten
overwonnen had.
Word nooit hoogmoedig, als ge gelukkig zijt! Hoog-
moed en onvoorzichtigheid leiden tot uw ongeluk.
Zult ge het onthouden, kleine lezer?
—-----------\
ferlandscn Ccli.-'-uiseu
PMUsraciillSllii! &3 PriiiSüüütraat
AMSTERDAI^^-
V_-—