Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
XIII.
De mug en de leeuw.
EEN FABEL, VRIJ NAAR MEISZNER.
1.
Een sterke, trotsche leeuw wandelde eens door een
groot bosch. Alle dieren waren bang voor hun koning
en liepen zoo hard weg, als zij konden. De leeuw zag
het en was er niet weinig hoogmoedig op. Hij ging
midden in het bosch op zijn achterpooten zitten en
sloeg met zijn staart over den grond, alsof het eene
zweep was. Hij schudde zijne fiere manen en brulde
zoo hard, dat de arme dieren er van rilden. Toen
vraagde hij lachende:
„Bange schepselen, die gij zijt! Wie van u durft er
met mij vechten ? Zoekt den grootste en sterkste
onder u maar uit en laat hij eens probeeren, of hij
mij overwinnen kan!"
„Dat durf ik wel," riep een kleine mug. „Wilt ge
eens kijken, wie van ons beiden het winti"
„Wat woudt gij, vermetele dwerg? 't Is waarlijk om
te lachen! Eene vlieg kan u wel dood drukken onder