Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
XLIV.
Eene Bloemlezing,
1.
Mijn God, wat is de menscli toch op deez' aarde,
De broze mensch ? Hoe khmt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zooveel gunst gedenkt
En 's menschen zoon Uw teerste liefde schenkt!
Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen
De heerschappij der werken Uwer handen.
Ja, zet en aard en zee voor 's menschen zoon.
Door uw gezag, ter voetbank van zijn troon.
Waar schapen zijn, of ossen in de weiden.
Waar eenig vee op bergen zij of heiden;
Waar 't wild gedierte ook zwerve in woud en veld,
Gij hebt het al in zijne macht gesteld.
Wat voog'len door den ruimen luchtkring zweven,
Wat visschen er in stroom en beken leven
En wat de paän doorwandelt van de zee.
Zijn hoog bevel deelt hij aan allen meè.
Heer, onze Heer, grootmachtig Opperwezen,
Hoe billijk wordt üw groote naam geprezen!