Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
jaar tot den herfst bijna eiken dag een ei. Men doet
wel, als men een weinig kalk onder haar bereik brengt
of in haar eten mengt, anders loopt men gevaar, dat
zy eieren zonder schaal leggen.
Wanneer men de kip op eene stille plaats een nest
van stroo maakt en haar de eieren, die zij legt, be-
houden laat, broedt zij deze uit. Dan breken na een
en twintig dagen de kleine kuikentjes de schaal met
hun snaveltje open en kruipen uit den dop. Och, ge
tnoest eens zien, hoe lief de moeder hare kindertjes
heeft! Zij dekt ze met hare vleugels, zoekt allerv^ege
voedsel op voor die hongerige magen en beschut ze
tegen ieder, die ze aanraken wil.
Toen de Heere eens de Joden te Jeruzalem wilde
laten gevoelen, hoe lief Hij hen had, en hoe Hij hen
voor alle gevaar beschermen wilde, zeide Hij: „Jeru-
zalem, hoe dikwyls heb ik uwe kinderen willen bijeen-
vergaderen, gelijk eene hen hare kiekens bijeenver-
gadert onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild."
Zoo lief als Hij Jeruzalem had, heeft Hij ook ons!
Zoudt gij ook zulk een woord uit Zijn mond willen
hooren, kinderen?