Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
lU
zijn opstaanden, omgebogen staart. Ook onderscheidt
hij zich van de kippen door den rijkdom en de schoon-
heid zijner vederen. Hij heeft een paar sterke sporen
aan de pooten, waarmede hij terdege vechten kan. De
kippen weten dan ook wel, dat zij een geducht be-
schermer aan hem hebben. Als haar gevaar bedreigt,
kruipen zij stilletjes achter hem.
Laatst jaagde een vreemde hond onze kippen na,
toen zij eens even buiten liepen. Toen hadt ge den
haan eens moeten zien. Hij klapte met zijne vleugels
liep op den hond toe en kraaide zoo luid, dat deze
verschrikt wegliep.
Sommige menschen scheppen er vermaak in, twee
hanen tegen elkander op te hitsen en ze samen op
leven en dood te laten vechten. Ik behoef u niet te
zeggen, dat zulk een vermaak met recht wreed heeten
mag en den mensch verlaagt. Verblijden wij ons liever^
wanneer we ook onder de dieren vrede en rust zien
heerschen!
De kippen zijn niet zeer keurig op haar voedsel. Zij
eten bijna alles, wat men haar geeft en behelpen zich
den overigen tijd met wormen, insecten, korrels graan
enz., die zij op den grond vinden. Daarentegen geven
zij ons hare eieren. Eene goede hen legt van het voor-