Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
Lente werpt haar glinsterstralen
Op uw wieken. Bloem aan bloem
Wil u in haar kelkje onthalen,
U, der lente sier en roem!
Fladder vroolijk, fladder hly:
'k Werp uw tonnetje al ter zij!
Dat is beter, hè, dan 't kruipen
Als een rupske langs den grond.
Steels te spijzen, weg te sluipen.
Dat geen wreede hand u vond,
Dat geen voet u op uw pad
Ongemerkt of boos vertrad?
Vroeg of laat eindt ook mijn leven;
Kind'ren, bloemen vallen af:
Zoo ik Jezus min in 't kven.
Beef ik niet voor dood en graf.
Dan doet Hy mij eens ontwaken.
En 'k ben schooner nog dan gij!
Ja, Hij zal mijn banden slaken
En ook ik ga vrij en blij,
Naar mijn lieven Heiland henen.
Naar den hemel, waar geen kind
Meer om schuld of pijn zal weenen.