Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
zwart en buigzaam zijn. Wij verkrijgen daarvan ons
balein. Zijn staart is zoo sterk, dat hij er eene gansche
boot mede omverwerpen kan. Hij is met drie huiden
bedekt en daaronder zit eene dikke laag spek, waaruit
de menschen traan bereiden. Zoo'n enkel vischje levert
aan balein en traan wel drie duizend gulden op.
Geen wonder, dat de menschen al zeer spoedig jacht
op hem maakten. Vroeger rustte men daartoe ook in
ons land eenige schepen uit. De schepen en de mannen,
die op de walvischvangst uitgingen, noemde men de
Groenlandsvaarders en de vangst zelve heette de kleine
vissclierij.
„En de walvisch is zoo groot!" zegt ge.
Ja, maar men noemde die onderneming zoo, omdat
er slechts weinig menschen waren, die er lust in had-
den, en omdat ze minder voordeel gaf, dan de haring-
vangst, die men de groote visscherij heette. Nu, het is dan
ook een gevaarlijke tocht! Als de schepen op de plaats
aangekomen zijn, waar de walvisschen gewoonlijk
zwemmen, klimt een der matrozen in den mast en
waarschuwt de anderen, zoodra hij er een bespeurt.
De walvisch verraadt zich zeiven, daar hij telkens
naar de oppervlakte stijgt en hooge zuilen van 's\ater
en damp in de lucht blaast.