Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
3.
Jongens, niet lachen! begrepen? Een schilder wilde
eens een olifant op doek afschilderen. Het beest
moest daarop voorkomen met den snuit omhoog ge-
heven en den mond geopend. Daarom bedacht hij eene
list. Hy plaatste zijn knecht achter het doek naast
zich en gaf hem eenige vruchten, welke hij den olifant
toewerpen moest. Het dier hief den snuit op en opende
den bek om de vruchten op te vangen. De knecht
had echter de aardigheid, den olifant nu en dan eens
te foppen. Hij maakte eene beweging, alsof hij de
vruchten wierp, doch hield ze in zyne hand. Dit ver-
droot den olifant. De knecht waagde het nog eens.
Nu spoot het dier een geheelen voorraad water, dien
het in zyn snuit had, over het doek van onzen armen
schilder. De kleuren waren uitgewischt, de schets was
bedorven en onze olifant liep heen.
Een andere olifant was gewoon, des morgens naar
eene rivier in de nabijheid te gaan, om water voor
zijne jongen te halen. Op zijn weg kwam hij voorbij
de woning van een kleermaker, die voor het open-
staande venster op zijne tafel zat te arbeiden. Dikwijls
stak de olifant zijn snuit door het raam en de kleêr-